Chào mừng đến với MVG Đình Vũ - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7, hotline: 0225.8832268
Tin tức

MVG ĐÌNH VŨ TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CỤC HÓA CHẤT & SỞ CÔNG THƯƠNG

Ngày 18-06-2023 Lượt xem 2235

Ngày 14/06/2023, kho hóa chất MVG Đình Vũ đã tiếp đón đoàn công tác của Cục Hóa chất và Sở Công Thương Hải Phòng tới kiểm tra thẩm định điều kiện an toàn của kho.

 

Trong tình hình hiện nay khi việc kiểm soát về an toàn hóa chất đang được các cơ quan chức năng ngày càng chú trọng, thì uy tín và chất lượng dịch vụ của Kho hóa chất / hàng nguy hiểm MVG Đình Vũ đang ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Trên tinh thần đảm bảo sự tuân thủ với các quy định hiện hành và luôn phối hợp với cơ quan chức năng, ngày14/06/2023, kho hóa chất MVG Đình Vũ đã tiếp đón đoàn công tác của Cục Hóa chất và Sở Công Thương Hải Phòng tới kiểm tra thẩm định điều kiện an toàn của kho.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã xác nhận rằng kho hóa chất MVG Đình Vũ duy trì đủ các yêu cầu cần thiết để lưu chứa hàng hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP).

Thông tin này là sự khẳng định chắc chắn về uy tín & chất lượng dịch vụ của Kho hóa chất / hàng nguy hiểm MVG Đình Vũ cũng như là một thông tin tích cực cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một nơi lưu chứa hóa chất đạt đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của mình.

 

0225.883.2268
0225.883.2268