Chào mừng đến với MVG Đình Vũ - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7, hotline: 0225.8832268
QCVN 05A: 2020/BCT - Các thay đổi chính liên quan đến việc lưu trữ vận chuyển hàng hóa chất nguy hiểm và ngày hiệu lực.
QCVN 05A: 2020/BCT - Các thay đổi chính liên quan đến việc lưu trữ vận chuyển hàng hóa chất nguy hiểm và ngày hiệu lực.
Ngày 17/06/2021 Văn bản pháp luật

Ngày 21/01/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 193/QĐ-BCT đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật ban hành theo một số thông tư trước...

Xem thêm

CHỈ THỊ SỐ 12 NGÀY 13-8-2020 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
CHỈ THỊ SỐ 12 NGÀY 13-8-2020 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày 03/11/2020 Văn bản pháp luật

Ngày 13/08/2020, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị 12/CT-BTC về việc Tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm , tiền chất thuốc nổ và vật...

Xem thêm

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất
Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất
Ngày 25/06/2020 Văn bản pháp luật

Công ty TNHH MVG Đình Vũ luôn luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hóa chất.

Xem thêm

0225.883.2268
0225.883.2268