Chào mừng đến với MVG Đình Vũ - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7, hotline: 0225.8832268
Gửi yêu cầu cho chúng tôi

Công ty TNHH MVG Đình Vũ

Địa chỉ: Lô đất CN5.3I KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2,

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Kho hóa chất MVG : 0906.062.338 / 034.977.8889
MVG2 depot:
- Khai thác : 0902.064.558
- Dịch vụ vệ sinh/sửa chữa container: 0225.2299.601
- Hóa đơn/phiếu thu container của hãng tàu ONE: 0225.8832.268
- Hóa đơn phiếu thu container các hãng tàu khác: 0225.2299.601
0225.883.2268
0225.883.2268